chuyên thu mua các loại phế liệu: Phế liệu đồng, sắt, thép, nhôm, điện tử, vải,... hoạt động thu mua địa bàn trên cả nước
Mua Phế Liệu has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!