mắt trái giật - Hiện tượng mắt phải trái nháy liên tục là một trong những hiện tượng chúng ta thường xuyên gặp phải nhưng không phải ai cũng biết được về ý nghĩa của nó là như thế nào .
legoland28 has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!