Xuất hiện từ tháng 4 năm 2019, LAMIA đi vào trong tâm trí khách hàng bằng sự thấu hiểu, thay lời muốn nói của phụ nữ qua trang phục công sở, phụ nữ hiện đại, năng động và tự chủ. LAMIA, không chỉ là chất liệu, mà còn là cảm xúc đến từ những thiết kế.
lamia has no published tips or collections yet.

recently liked

Thanksgiving Leftover Recipes: 10 Genius Ways to Use Those Leftovers From Thanksgiving