Trong các văn bản thường ngày hoặc các trò chơi online, ta thường thấy xuất hiện rất nhiều các kí tự trống. Đây là một dạng kí tự đặc biệt được rất nhiều game xem ngay tại #kitukhoangtrong
Địa chỉ : 23 Tân Thành, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Phone : 0972293847
Ký tự has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!