"Trung tâm tiếng trung đông phương 365 cung cấp khóa học tiêng trung,tiếng hoa giao tiếp cơ bản, cấp tốc cho người mới bắt đầu, người đi làm. Chia sẻ kiến thức tiếng trung

Website:

Địa chỉ: Số 5 Hữu Nghị, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Maps :

SĐT: 0976953674

Email: tienghoadongphuong365@gmail.com

Hastag: #hoctiengtrung #trungtamdaytiengtrung #tiengtrungdongphuong #hoangudongphuong #trungtamtiengtrung"
Trung Tam Tieng has no published tips or collections yet.