Tập đoàn Địa ốc Việt Nam Singapore gọi tắt là Vietsing Group là nhà phát triển bất động sản sinh thái kết hợp các hoạt động thể thao, văn hóa, giáo dục tổ chức thường niên trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Luôn mong muốn tìm kiếm những vùng đất đầy tiềm nhưng chưa được khai phá hết, tạo ra giá trị nhiều mặt cho cư dân đồng thời người dân địa phương sử dụng dịch vụ mà Vietsing mang lại
Mời đầu tư: 02253501564
Website:
Email: info@vietsinggroup.com
Địa chỉ:
CS1: Tòa nhà Thép Miền Bắc, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng
CS2: 1A1 Lô 8A Đường, Lê Hồng Phong, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
/m/0dg78b /g/12175r4h
Vietsing has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!