Wykonujemy usługi z branży gospodarki odpadów. Działalność z wieloma latami doświadczenia. Oferujemy naszym klientom punktualne pozyskanie odpadów komunalnych, produkcyjnych oraz wywóz śmieci, odpadów budowlanych, gruzu i ziemi. Zajmujemy się także odbieraniem nieczystości, doprowadzaniem do czystości separatorów oraz przejęciem przemysłowych zanieczyszczeń płynnych. Wykonujemy podstawy sprecyzowane poprzez decyzje pozwalające na transport zanieczyszczeń, ich zbieranie i odzysk, dzięki czemu w szczególny sposób pielęgnujemy się o naturę. Realizujemy jedynie te czynności, które gwarantują bezpieczeństwo dla otoczenia, wyjątkową uwagę przywiązując głównie do selektywnego kumulowania wybranych frakcji odpadów i ich odnawiania.
Operatus has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!