Ett iPhone-batteri är en förbrukningsdel och blir mindre effektivt med tiden, ca 1 år är det dags att byta ditt iphone batteri.

iPhone-batterier innehåller litiumjon. Ett batteris livslängd beror på dess “kemiska ålder och temperatur”. När litiumbatterier åldras minskar deras laddningskapacitet, vilket innebär att de behöver laddas oftare.

see all following recently followed

recently liked

One-Pan Rhubarb Rosemary Chicken Recipe Is How to Celebrate Rhubarb Season

Caring for Gray Hair: These Pro Hair-care Tips for Gray Hair Will Make Your Gray Hair Look Gorgeous

Side Hustle Tips From a Pro: Misconceptions About Starting a Side Hustle for Extra Money