là website chính thức dự án bất động sản Zeitgeist Nhà Bè của GS Hàn Quốc. Khu đô thị ZeitGeist Nhà Bè hay GS Metro City được phát triển bởi GS Nhà Bè (trực thuộc GS Hàn Quốc), với quy mô 349.36 ha chia 05 giai đoạn triển khai, gồm các sản phẩm 760 biệt thự, 770 căn hộ hạng trung, 13.000 căn hộ cao cấp, 2.6000 căn, giá bán chính thức năm 2021 từ 9.6 - 10.4 tỷ/căn. Liên hệ chúng tôi qua website: ; Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhơn Đức, Nhà Bè, TP. HCM; Hotline: 0902 909 210; Gmail: @gmail.com #zeitgeistnhabe #zeitgeist #gsnhabe #gsmetrocity Vị trí Maps
Đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhơn Đức, Nhà Bè, TP. HCM
Phone : 0902 909 210
Zeitgeist has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!