" - DONY cung cấp dịch vụ đa dạng theo đơn đặt hàng: Hoàn thiện trọn gói (thiết kế, nguồn vải, may – in – thêu – ra rập – đóng gói – vận chuyển) hoặc gia công 1 phần theo yêu cầu.
"
Dony has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!