nëse jeni duke kërkuar agjencinë më të mirë për të marrë vizë për punë dhe studim, atëherë vizitoni agjencinë e Punës dhe Studimit. Ekipi i tij i përkushtuar që punon në Shqipëri që ndihmon njerëzit duke siguruar informacionin e duhur në fushën e punës, studimit dhe udhëtimeve jashtë vendit. Ata ofrojnë shërbime si turizmi, pasuri të paluajtshme, këshillime për emigracionin dhe më shumë. Merrni më shumë informacion duke vizituar lidhjen e internetit.
workandstudy has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!