Tôi là Trần Nguyên Mạnh, là một trong những nhân viên Marketing của Trường Cao Đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

recently followed

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!