Cửa hàng chuyên các sản phẩm và dịch vụ về apple iphone, ipad, apple watch, airpods. Nhận đào tạo dạy nghề sửa chữa điện thoại.
Địa chỉ: 195/3A Điện Biên Phủ,P15 ,Bình Thạnh, Tp. HCM
Phone: 0946069944
Thế Giới has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!