NT ENGINEERING là nhà cung cấp thiết bị tư vấn thiết kế và lắp đặt cho nhiều hệ thống khác nhau trong mọi ngành nghề bao gồm hệ thống cấp khí nhà máy, đường ống phòng thí nghiệm, hệ thống điều khiển , hệ thống thủy lực và tự động hóa.
NT has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!