Nguyễn Thị Như Yến
09-02-1992
Tôi là Như Yến Coaching - Doanh nhân & Giảng Viên đào tạo các khóa học quảng cáo facebook uy tín hiệu quả cao. Với hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh online marketing thực chiến, tôi chia sẻ các bài viết kiến thức chuyên sâu cho trang #nhuyencoaching #ceonhuyen #chayquangcaofacebook
Nguyễn Thị has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!