Wszywka alkoholowa Esperal a dokładnie disulfiram w nim zawarty, znacząco wpływa na zaburzenie metabolizmu alkoholu w człowieku. Wyłączony zostaje enzym przekształcający alkohol do bardziej przyswajalnej formy.
W związku z tym osoba, która wypije alkohol podczas terapii esperalem z disulfiram odczuje przykrych dolegliwości zbliżonych do tych co zatrucie alkoholem. Terapia awersyjna z wykorzystaniem esperalu ma na celu obrzydzić do sięgania przez osobę z problemem po substancje alkoholowe.
esperalinfo has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!