Đào Hữu Duy là Giám Đốc Điều Hành, người đã sáng lập và phát triển website - Nơi tổng hợp các nhà cái uy tín nhất, nhà cái mới, nhà cái VIP hiện nay.
- Địa chỉ: 350 Lê Thanh Nghị, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
- SDT: 0964224195
Đào Hữu has no published tips or collections yet.