Tôi tên là Đặng Hoàng Minh năm nay tôi 27 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Tôi là Giám Đốc công ty giao nhận tôi thường sử dụng dịch vụ xe tải thành Hưng. Chất lượng dịch vụ taxi tải Thành Hưng rất tốt. Bạn có thể tìm kiếm qua các từ khóa: taxi tải thành hưng, xe tải thành hưng, vận tải thành hưng. Nguồn:
Đặng Hoàng has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!