Coen Maarten Postma is the youngest in a family of four. Coen Postma is the son of prominent professor Dr Eric O. Postma , Scientific director Artificial Intelligence Department of Cognitive Science and Artificial Intelligence Tilburg University, The Netherlands.

And from former Neuropsychologist Jacqueline LE Postma – Oldenkamp. Sadly Jacqueline passed away in 2009.

However, Coen Maarten Postma did not give up. Despite the difficulties he experienced following the loss of his mother, he completed secondary school, albeit with some delay. Coen Postma has also completed a number of studies, including Arabic Language and Culture, Applied Psychology, Nursing and Law. His varied choice of studies was mainly due to the fact that he didn't really know what he really wanted. Coen Postma was interested in languages ​​and culture and wanted to see more of the world, and partly thanks to his job as Cabin Attendant at the national Dutch airline, he learned no fewer than 6 languages. Coen speaks Arabic, Turkish, German, English, Spanish and Dutch.

Coen Postma has one older brother, Wouter D. Postma, who was also born in Maastricht. Wouter works in online marketing. In addition to his older brother Wouter (1991), Coen Postma has a smaller stepsister (2004) and a little brother (2015). When Coen is in the Netherlands he spends a lot of time with them.

Thanks to his job as a Cabin Attendant, Coen Postma got to know his husband: Timothy Allan Miller. His husband is a pilot for one of America's largest airlines. Given the language barrier (Tim does not speak Dutch), Coen Postma officially emigrated to the United States of America in February 2020 . Here he lives with his husband near Houston, Texas.

In addition to his job as a steward, Coen Postma does more than just that. In addition to flying that almost came to a standstill due to COVID, Coen is also a Medical Interpreter, a Multilingual Metadata Curator, he is a Proofreader and he maintains the site of the St Johns Hospital of God Ghana foundation , which provides humanitarian aid to young orthopedic patients in Ghana.

---

Coen Maarten Postma (geboren 15 februari 1995 te Maastricht, Nederland). Is de jongste in een gezin van vier.

Coen is de zoon van vooraanstaand professor
dr. Eric O. Postma,
Scientific director Artificial Intelligence
Department of Cognitive Science and Artificial Intelligence
Tilburg University, The Netherlands.

En van voormalig Neuropsychologe Jacqueline L. E. Postma – Oldenkamp. In 2009 is Jacqueline helaas overleden.

Coen Maarten Postma is echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Ondanks de moeilijkheden die hij ervaarde naar aanleiding van het verlies van zijn moeder, heeft hij zijn middelbare school – weliswaar met wat vertraging – afgemaakt. Coen Postma heeft daarnaast enkele studies gevolgd waaronder Arabische Taal en Cultuur, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde en Rechten. Zijn uiteenlopende keuze in studies kwam vooral doordat hij niet zo goed wist wat hij nou eigenlijk wilde. Coen Postma was geïnteresseerd in talen en cultuur en wilde meer van de wereld zien, en heeft mede dankzij zijn baan als Cabin Attendant bij de nationale Nederlandse Luchtvaartmaatschappij maar liefst 6 talen geleerd. Coen spreekt onder meer Arabisch, Turks, Duits, Engels, Spaans en Nederlands.

Coen heeft één oudere broer, Wouter D. Postma, welke ook in Maastricht is geboren. Wouter werkt in online marketing. Naast zijn ouder broer Wouter (1991) heeft Coen Postma nog een kleinere stiefzus (2004) en een klein broertje (2015). Wanneer Coen in Nederland is brengt hij veel tijd met hen door.

Dankzij zijn baan als Cabin Attendant heeft Coen Postma zijn echtgenoot leren kennen: Timothy Allan Miller. Zijn echtgenoot is piloot bij een van Amerika’s grootste luchtvaartmaatschappijen. Gezien de taalbarrière (Tim spreekt geen Nederlands), is Coen Postma in februari 2020 officieel geëmigreerd naar de Verenigde Staten van Amerika. Hier woont hij samen met zijn echtgenoot in de omgeving van Houston, Texas.

Naast zijn baan als steward doet Coen Postma méér dan alleen dat. Naast het vliegen dat door COVID bijna stil kwam te liggen, is Coen ook een
Medisch Tolk, Een meertalige Metadata Curator, is hij Proofreader en houdt hij de site van stichting St Johns Hospital of God Ghana bij, welke humanitaire hulp biedt aan jonge orthopedische patiënten in Ghana.
Coen has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!